Sertifikati

Posedujemo:

- Sertifikat upravljanja menadžmentom kvaliteta  ISO 9001/2008

- HACCP  sistem kontrole u proizvodnji ,
- FSSC 22000
- Veterinarski izvozni broj 17035